Τρεχαντήρια 11,30m

Μήκος       Πλάτος      Βάρος       Προτεινόμενες Μηχανές                      Ταχύτητα

7,50m         3,10m       4.000kg        100hp έως 240hp                        14knots έως 25knots